Bizdevarız derneği

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Türkiye’nin 17 ilinden 22 sivil toplum kuruluşuna mali ve teknik destek sağlayacak. AB’nin “Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi” projesi kapsamında mali destek sağlanacak sivil toplum kuruluşları 08.12.2021 tarihinde Büyük Ankara Oteli’nde (Ankara) düzenlenen törende açıklanmıştır.

Ankara’daki ödül töreninde, destek için seçilen projelerin temsilcileri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı, Elçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou ile BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova ile bir araya gelmiştir. Proje Avrupa Birliği’nin “Sivil Toplum ve Medya Programı” kapsamında yaklaşık 4.5 milyon Avroluk mali desteğiyle Mart 2024’e kadar uygulanacaktır. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi de proje kapsamında ağ kurma, bilgi ve deneyim paylaşımı, kapasite geliştirme, veri ve kanıt temelli savunuculuk ile kamu kurumları, yerel yönetimler ve akademik kuruluşlarla ortaklıklarının güçlenmesi alanların da destek sağlayacaktır.

Söz konusu törende Biz de Variz Projemiz de ödül almıştır. Projemizin genel amacı, kısa adı BİZ DE VARIZ olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’mizin kurumsa kapasitesini artırmaktır.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (BM Kadın Birimi) desteklediği “Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi” Projesi Hibe Programı’na sunduğumuz ‘’Biz De Varız’’ Projesi kabul edilmiştir. Projemiz 1 Aralık 2021’de başladı ve 6 ay süre ile devam edecektir.

Projemizin genel amacı, kısa adı BİZ DE VARIZ olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’mizin kurumsa kapasitesini artırmaktır.

Özel amaçları;

a)Derneğimizin stratejik ve analitik kapasitesini geliştirmek, BIZ DE VARIZ markasını oluşturmak ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamaktır.

b)Eğitim ve bilgi materyalleri hazırlanacak daha sonra dernek yönetim organı üyelerine, dernek üyelerine ve gönüllülerine eğitim seminerleri verilecektir.

c)Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin beş yıllık kurumsal stratejisi, İletişim stratejisi ve gönüllülük stratejisi hazırlanacaktır.

Proje, demokratik yapı ve süreçlerin, temel hakların ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine katkı sağlayarak AB uyum sürecinin destekleyecektir. Avrupa Komisyonu’nun 18 Eylül 2012 tarihli açıklamasında AB’nin üye ve aday üye ülkelerde dinamik, çoğulcu ve yetkin bir sivil toplumun gelişmesi için yardım etmeye kararlı olduğunu; demokratik yönetişim ve eşitlikçi kalkınma için yerel STK'ları faaliyetlerinde güçlendirmeyi amaçladığını belirtmiştir. Bu projenin hayata geçmesi ile eğitim seminerleri, bilgi materyalleri ve proje stratejik planları ile Karadeniz Bölgesi ilerinde demokratik yönetişim için Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin faaliyetlerinde güçlendirecektir. Proje çalışması ile Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin üyeleri, yönetim organları ve gönüllülerinin bilgi ve kapasiteleri gelişecektir.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) ve Avrupa Birliği’nin Desteklediği ‘’Biz De Varız Projesi Strateji Arama Toplantısı’’ hazırlık sürecine başlamış bulunmaktayız.

Toplantı katılımcıları ile birlikte Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin beş yıllık Kurumsal Stratejisi, İletişim Stratejisi Ve Gönüllülük Stratejisi hazırlanacaktır.

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (BM Kadın Birimi) desteklediği “Türkiye’de Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Gelişmesi için Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Çok Paydaşlı Ortaklıkların Güçlenmesi” Projesi Hibe Programı’na sunduğumuz ‘’Biz De Varız’’ Projesi kabul edilmiştir. Projemiz 1 Aralık 2021’de başladı ve 6 ay süre ile devam edecektir.Projemizin genel amacı, kısa adı BİZ DE VARIZ olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’mizin kurumsa kapasitesini artırmaktır.

Özel amaçları;

a) Derneğimizin stratejik ve analitik kapasitesini geliştirmek, BIZ DE VARIZ markasını oluşturmak ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamaktır.

b) Eğitim ve bilgi materyalleri hazırlanacak daha sonra dernek yönetim organı üyelerine, dernek üyelerine ve gönüllülerine eğitim seminerleri verilecektir.

c) Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin beş yıllık kurumsal stratejisi, İletişim stratejisi ve gönüllülük stratejisi hazırlanacaktır.

Proje, demokratik yapı ve süreçlerin, temel hakların ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine katkı sağlayarak AB uyum sürecinin destekleyecektir. Avrupa Komisyonu’nun 18 Eylül 2012 tarihli açıklamasında AB’nin üye ve aday üye ülkelerde dinamik, çoğulcu ve yetkin bir sivil toplumun gelişmesi için yardım etmeye kararlı olduğunu; demokratik yönetişim ve eşitlikçi kalkınma için yerel STK'ları faaliyetlerinde güçlendirmeyi amaçladığını belirtmiştir. Bu projenin hayata geçmesi ile eğitim seminerleri, bilgi materyalleri ve proje stratejik planları ile Karadeniz Bölgesi ilerinde demokratik yönetişim için Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin faaliyetlerinde güçlendirecektir. Proje çalışması ile Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin üyeleri, yönetim organları ve gönüllülerinin bilgi ve kapasiteleri gelişecektir.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) ve Avrupa Birliği’nin Desteklediği Biz De Varız Projesi Strateji Arama Toplantısı’nın birinci aşaması tamamlanmıştır. Toplantıya 32 kişi katılmıştır. Katılımcıların tamamı derneğimizin aktif üyeleridir.

Biz De Varız projemizin genel amacı, kısa adı BİZ DE VARIZ olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’mizin kurumsa kapasitesini artırmaktır.

Strateji arama toplantısının amacı derneğimizin stratejik ve analitik kapasitesini geliştirmek, BIZ DE VARIZ markasını oluşturmak ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamaktır.

Toplantı sonrasında 10 kişilik değerlendirme komitesi oluşturulmuş ve bu komite Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin beş yıllık kurumsal stratejisi, İletişim stratejisi ve gönüllülük stratejisini hazırlamıştır.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN WOMEN) ve Avrupa Birliği’nin Desteklediği Biz De Varız Projesi Strateji Arama Toplantısı’nın ikinci aşaması tamamlanmıştır. Toplantıya 32 kişi katılmıştır. Katılımcıların tamamı derneğimizin aktif üyeleridir.

Biz De Varız projemizin genel amacı, kısa adı BİZ DE VARIZ olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’mizin kurumsa kapasitesini artırmaktır.

Strateji arama toplantısının amacı derneğimizin stratejik ve analitik kapasitesini geliştirmek, BIZ DE VARIZ markasını oluşturmak ve kurumsal sürdürülebilirliği sağlamaktır.

Toplantı sonrasında 10 kişilik değerlendirme komitesi oluşturulmuş ve bu komite Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin beş yıllık kurumsal stratejisi, İletişim stratejisi ve gönüllülük stratejisini hazırlamıştır.

8 Mart 2022 Dünya Kadınlar gününde 64 aktif üyemiz ile birlikte ‘’AB ve Kadın Hakları’’ başlıklı bir konferans organize edilmiştir. Konferans AB Trabzon Bilgi Bürosu ile işbirliği içinde Sis Oteli’nde (Ayder Yaylası) organize edilmiştir.