Bizdevarız derneği

Gönüllülük Klavuzumuz

Geniş bir gönüllü tabanına sahip bir Sivil Toplum Örgütü, öncelikle, çalıştığı sorunsalı ve uğraş alanını doğru saptamış, bunu topluma iyi anlatmış ve toplumdaki başka bireyler tarafından da sahiplenilmesini sağlamış demektir. Üyeler, gönüllüler, uzman komiteler, bağışçılar, bir Sivil Toplum Örgütü’nün gücünün en önemli unsurlarıdır. Bu tabanın genişlemesi, Sivil Toplum Örgütü’nün toplumsal taleplerin sözcüsü olma meşruiyetini artırır. Geniş ve nitelikli bir gönüllü tabanı, Sivil Toplum Örgütü’nün parasal olanaklarıyla belki de hiç bir zaman sahip olamayacağı bir insan kaynağını maddî bir harcama yapmadan kullanabilmesi demektir. Kaldı ki, böyle bir parasal güce sahip olan bir Sivil Toplum Örgütü için bile, profesyonel hizmet alımı yerine gönüllü gücünü kullanabilmek önemli bir meziyettir. Çünkü katılımı sağlamak, bir Sivil Toplum Örgütü’nü gerçekten sivil ve toplumsal kılan bir beceridir. Bir özel şirketle bir Sivil Toplum Örgütü’nün önemli farklarından biridir bu aynı zamanda. Hemen bütün Sivil Toplum Örgütler çeşitli nedenlerle gönüllü katkıya ihtiyaç duyabilir. Gönüllüler aynî ve maddî kaynaklara ulaşılmasından, yönetime destek olmaya; toplumda katılımcılığın özendirilmesinden, kuruluşun başarısının ve hizmetlerinin yayılmasına kadar çok farklı işlevler üstlenebilir. Hem gönüllünün hem de Sivil Toplum Örgütü’nün birbirini seçme hakkı vardır.

Bu bağlamda yola çıkarak Biz De Varız Projesi Strateji Arama Toplantıları ile Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’nin (BIZ DE VARIZ) ihtiyaç tespiti yapılmış ve arkasından ‘’Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği (BIZ DE VARIZ) Gönüllülük Kılavuzu’’ hazırlanmıştır.

Gönüllülük Kılavuzumuzu indirmek için lütfen tıklayın. İndir.