Bizdevarız derneği

Kurumsal Stratejik Planımız

Bir yandan 12 yıllık geçmişiyle Karadeniz Bölgesi’nin en köklü kuruluşlarından biri olan Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği’mizin (BIZ DE VARIZ) kurumsal alanda yapılandırmasını sürdürürken; bir yandan da bilgi, tecrübe ve Karadeniz Bölgesi’ndeki kadın aktivistler ile kadromuzu güçlendirmekteyiz. Kadın hakları başta olmak üzere tüm insan hakları konularında savunuculuk yapmakta, Karadeniz Bölgesi’nde ve ülke genelinde örnek bir sivil toplum örgütü modeli olma yolunda büyük bir adım attık ve Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak BİZ DE VARIZ Derneği’ni mükemmeliyet merkezi haline getirdik.

BIZ DE VARIZ Derneği’nin 18. Dönem Yönetim Kurulu olarak Aralık 2021’de başlayan yönetim dönemimizde yönetim kurulumuz, üyelerimiz ve gönüllülerimizle Karadeniz Bölgesi’nde kadın haklarını güçlendirmek için sivil toplum ve lobicilik alanında çok sayıda faaliyet gerçekleştirdik.

2022-2027 Stratejik Planı kapsamında BIZ DE VARIZ Derneği’nin işlevsel yönetişim, performansa dayalı insan kaynağı, sürdürülebilir mali yapı, kurumsal altyapı ile sürekli kendini yenileyen kurumsal bir organizasyon yapısını oluşturduk. 12 yıllık tarihi birikim ve tecrübeyle BIZ DE VARIZ Derneği’nin 2022-2027 Stratejik Planı’nı hazırladık. Ana stratejiler ve bu stratejiler doğrultusunda hedefler belirleyerek her nerede olursa olsun sivil toplumun temel sorunları ulusal ve uluslararası kapasitesi dâhilinde önlemek için faaliyet göstereceğiz.

Karadeniz Bölgesi’nde, kadın hakları başta olmak üzere tüm insan hakları alanında savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerinde BIZ DE VARIZ Derneği’nin önemli rolünü bir kez daha ortaya koyarak, işbu planın BIZ DE VARIZ Derneği’nin faaliyetlerinde yol gösterici bir kılavuz olmasını temenni ediyoruz.

Kurumsal Stratejik kitabımızı indirmek için lütfen tıklayınız. İndir.