Bizdevarız derneği

Güçlü Kadınlar için Sivil Toplum Diyalogu Projesi

:Proje sahası: Karadeniz Bölgesi

- Rize, Türkiye

- Ordu, Türkiye

- Vilnius, Litvanya

- Tallinn, Estonya

:Proje ortakları:

Ortak 1: Litvanyalı Kadınlar Derneği, LİTVANYA

Litvanyalı Kadınlar Derneği, 1990 yılında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta kurulmuştur. Kısa adı ‘’LMD’’ dır. LMD Derneği, kadına karşı her türlü ayrımcılıkla ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele etmek amacıyla kurulmuştur. LMD, her yaştan, milliyetten, dinden ve görüşten kadınları birleştiren bir sivil toplum kuruluşudur. LMD, 1992 yılında Uluslararası Kadın İttifakı’na (IAW) ve 2002 yılında Uluslararası Kadın Konseyi'ne (ICW) üye olmuştur. LMD, başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok uluslararası fon kurumunun desteklediği başarılı projeler yürütmüştür.

Ortak 2: Estonya Engelli Kadınlar Derneği, ESTONYA

Estonya Engelli Kadınlar Derneği, 1998'de Estonya’nın başkenti Tallinn’de kurulmuş bir sivil toplum kurlusudur. Kısa adı ‘’EPNUL’’ dür. EPNUL, 2013 yılında bir çatı kuruluş haline geldi ve 2016 yılında Estonya Özürlüler Odası'na katılmıştır. EPNUL, başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok uluslararası fon kurumunun desteklediği başarılı projeler yürütmüştür.

Ortak 3: Cinsiyet Çalışmaları, ops, ÇEK CUMHURİYETİ

Cinsiyet Çalışmaları, ops, 1999'da Çekya’nın başkenti Prag’da kurulmuş bir sivil toplum kurlusudur.

Cinsiyet Çalışmaları, ops'un amacı, kadın ve erkeğin toplumdaki konumu ve rolleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin sistematik olarak ortadan kaldırılması ve alternatif yaşam biçimlerine toleransa katkıda bulunulması için bir tartışma alanı yaratmaktır. Cinsiyet Çalışmaları, ops başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok uluslararası fon kurumunun desteklediği başarılı projeler yürütmüştür.

Projenin amacı:

Projemizin genel hedefi, kadınların konumlarını güçlendirmek için Türkiye ve Avrupa Birliği üye devletleri sivil toplum kuruluşları arasında bilgi alışverişini ve sürdürebilir işbirliğini geliştirmektir.

İş paketleri:

- Proje Koordinasyonu ve Yönetimi, İzleme, Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama

- Görünürlük ve Yaygınlaştırma

- ‘’Kadın Dostu Kent’’ Uygulaması Deneyim Paylaşım çalışmaları

- Engelli Kadınların Sivil Topluma Engelsiz katılımı Çalıştayı, Eylem Planı, bu Eylem Planının İzlenmesi ve Engelli Kadınların Engelsiz Avrupa Diyaloğu çalışması

- Yerel Yönetişimde Kadın E-platformun Kurulması

- Kadın Dostu Kent Uygulaması Eğitimleri (Kadın Dostu Kentler Eğitim Kitlerinin hazırlanması, Belediye Çalışanlarının Bilgilendirilmesi ve Kadın konulu sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesi)

- Avrupa Birliği ve Türkiye Farkındalık Konferansları

Projenin sonuçları:

- Proje sözleşmesi imzalanmasının ardından etkin bir proje yönetimi ve koordinasyon birimi oluşturulacaktır. Proje süresinde etkin ve güçlü bir şekilde izleme, ölçme, değerlendirme ve raporlama metodolojisi geliştirilecektir.

- Projenin etkin bir biçimde uygulanması, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunda ses getirmesi ve projeye olan ilginin daha artması için projeye özel bir iletişim stratejisi geliştirilecektir. Bu stratejinin bir parçası olarak görünürlük ürünleri hazırlanacaktır.

- Çekya’da ‘’Kadın Dostu Kent’’ Uygulaması Deneyim Paylaşım çalışmaları yapılacaktır.

- Türkiye’de engelli kadınların sivil topluma engelsiz katılımı konulu çalıştay yapılacaktır. Çalıştay sonunda eylem planı hazırlanacak ve bu eylem planının izlenmesi için güçlü bir izleme mekanizması kurulacaktır.

- Estonya’da Engelli Kadınların Engelsiz Avrupa Diyaloğu çalışması gerçekleştirilecektir.

- Yerel Yönetişimde Kadın E-platformun kurulacaktır.

- ‘’Kadın Dostu Kent Uygulaması’’ konulu eğitim kitleri hazırlanacak ve hedef guruba ‘’Kadın Dostu Kent Uygulaması’’ konulu eğitimler verilecektir.

- Çekya, Estonya ve Litvanya’da Türkiye konulu; Ordu ve Rize’de (Türkiye) Avrupa Birliği konulu farkındalık konferansları organize edilecektir.

Projedeki rolü: Proje yürütücüsü

Projeyi destekleyen Kurum: Avrupa Birliği

Proje eş-finansman sağlayıcısı: Kaçed Derneği: www.kaced.org