Bizdevarız derneği

PRENSİPLER

BİZ DE VARIZ Derneği;

• Hiçbir koşulda bir üst birlik konumunda olmaz ve davranmaz.

• Hiçbir koşulda STÖ’lerin iç işlerine karışmaz.

• Bütün üçüncü şahıslar karşısında tarafsız ve bağımsızdır.

• Bütün faaliyetlerinde ve her düzeyde saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alır.

• Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere saygılıdır.

• Her türlü ayrımcılığa karşıdır ve farklılıkları zenginlik olarak algılayıp değerlendirir.

• Yaşamın bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlıdır.

• Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını bir yaşam biçimi olarak benimser.

• Uygulanabilir ve hızlı çözüm üreten, yaşamın içinde olan bir örgüttür.