Bizdevarız derneği

Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları Eğitimi Seminerleri

Proje sahası: Rize ve Artvin İlleri, Karadeniz Bölgesi, Türkiye

Proje ortağı: Kaçed Derneği: www.kaced.org

Projenin amacı: Toplumun hassas kesimleri de dahil olmak üzere kadın ve kız çocuklarının hakları ve haklarına yönelik hizmetler konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve propaganda faaliyetleri yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri konusunda kamuoyunu duyarlı hale getirmek;

İş paketleri:

- Eğitim setlerinin hazırlanması

- Eğitim seminerlerinin uygulanması

Projedeki rolü: Proje yürütücüsü

Projeyi destekleyen Kurum: İngiltere Büyükelçiliği, Ankara