Bizdevarız derneği

Kadın ve Çevre Projesi

Proje sahası: Rize, Karadeniz Bölgesi, Türkiye

Projenin amacı: Rize’de yaşayan Suriyeli mülteci kadınlar ile Rize’de yaşayan kadınlar arasında iyi bir iletişimin sağlanması için mevcut olan diyalog ve ortak yaşama becerisi hakkında farkındalığı artırmak projemizin genel hedefini oluşturmaktadır. Özel Amacı ise ‘’4 ay içinde, bölgede 10 yerel halktan, 10 Suriyeli sığınmacı kadınının ortak ekonomik çıkarlarına yönelik birlikte düşünürken onların yerelle entegrasyonunu sağlamak’’tır.

İş paketleri:

- 500’er adet Türkçe ve Arapça broşür ve poster hazırlanacaktır.

- Rize’de yaşayan kadınlar ve Suriyeli mülteci kadınlar katılımı ile Girişimci Fikir Geliştirme ve Empati atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Bu atölyede Rize’de yaşayan kadınlar ve Suriyeli mülteci kadınlar bir araya gelerek ortak yaşama ve çalışma alanı yaratılması konusunda beyin fırtınası yapacaklardır. Bu beyin fırtınası sonucunda Suriyeli mülteci kadınlar Rize ilinde iş bulabilme olanağı artacak ve istihdamları söz konusu olacaktır. Böylece ortak ekonomik çıkarları için umut ışığı birlikteliklerini güçlendirilecektir. Rizeli kadınlar açısından en büyük kazanım bu atölye çalışmasında enpati yapma fırsatı bulacaklardır. Bu şekilde iki farklı kültürün insanı bu workshop ile ortaya çıkacak empati ile Rize ilinde barışık bir şekilde yaşayacaklardır. Bu sayede birbirlerini daha iyi anlayarak, olumsuz düşüncelerden kurtulacaklardır. Türk ve Suriyeli mülteci kadınlar toplumsal cinsiyet, yaşam hakkı, iltica hakkı öncelikli İnsan Hakları konusunda bilgi ve becerilerini artıracaklardır. Çalıştayda ayrıca AB'ye sunulacak yüksek bütçeli istihdam projesi için veri elde edilmesine olanak sağlayacaktır.

- ‘’Girişimci Fikir Geliştirme ve Empati Çalıştayı’’ yapılmadan önce bu çalıştayda kullanılacak bilgi materyalleri arapça ve Türkçe olarak 60’ar adet hazırlanacaktır.

- Rize ilinde faaliyet gösteren NGO temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşları ve Rize ili göç idaresi müdürlüğü ile görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmelerde ikinci faaliyet kapsamında hazırlanacak çalıştay sunucu ve değerlendirme raporu paylaşılacak ve Suriyeli mültecilerin istek ve talepleri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmiş olacaktır. Yaklaşık 15 kurum kuruluş ve NGO temsilcisi ile görüşülecektir.

- İkinci faaliyet kapsamında çok kapsamlı çalıştay değerlendirme raporu hazılanacaktır.

Projenin sonuçları:

• Birbirlerini daha iyi anlayarak, olumsuz düşüncelerden kurtulmuştur,

• Toplumsal cinsiyet, yaşam hakkı, iltica hakkı öncelikli İnsan Hakları konusunda bilgi ve becerileri artmıştır,

• Ortak ekonomik çıkarları için umut ışığı birlikteliklerini güçlendirilmiştir,

• Yereldeki sivil toplum, işverenler, kamu kurumlarıyla görüşerek istihdam sorununun çözümü için ortak fikirler geliştirilmiştir.

• AB'ye sunulacak yüksek bütçeli istihdam projesi için veri elde edilmiştir,

Projedeki rolü: Proje ortağı

Projeyi destekleyen Kurum: ABD Büyükelçiliği, Ankara