Bizdevarız derneği

Karadeniz Bölgesi'ndeki doğal kaynakların doğru kullanımının teşvik edilmesi

Proje sahası: Rize ve Artvin İlleri, Karadeniz Bölgesi, Türkiye

Proje ortağı: Kaçed Derneği: www.kaced.org

Projenin amacı: Kadın İşgücünün Desteklenmesi Yoluyla Karadeniz Bölgesinde Doğal Kaynakların Verimli Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesinin genel hedefi; Karadeniz Bölgesinin %75’inden daha az gelire sahip olan kırsal bölgelerindeki kadınların istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirmek ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaktır.

İş paketleri:

- Proje Sözleşmesi imzalanmasının ardından etkin bir proje yönetimi ve koordinasyon birimi oluşturulacaktır. Proje ekibi alanında uzman ve daha önce proje yönetim biriminde çalışmış kişilerden oluşacaktır.

- Projenin etkin bir biçimde uygulanması, yerel ve ulusal kamuoyunda ses getirmesi projeye olan ilginin daha artırması için projeye özel bir iletişim stratejisi geliştirilecektir. Bu stratejinin bir parçası olarak Türkçe olarak broşür ve posterler hazırlanacaktır.

- Projenin en öneli faaliyeti olan eğitim ve bilgilendirme seminerleri öncesinde eğitim setleri hazırlanacaktır. Eğitim setleri hazırlandıktan sonra eğitim seminerleri verilecektir. Projenin eğitim seminerlerinde, proje hedef gurubunun temel ihtiyaçlarının saptanması ve buna göre faaliyetlerin geliştirilmesi için iyi bir izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturulacaktır.

- Kadın ve Çevre için Eko-toplum Ağı kurulacaktır.

Projenin sonuçları:

- 100 eğitim seti hazırlandı.

- 100 kadına eğitim verildi.

- Eko-toplum ağı oluşturuldu

Projedeki rolü: Proje yürütücüsü

Projeyi destekleyen Kurum: İngiltere Büyükelçiliği, Ankara