Bizdevarız derneği

Cinsiyet Eşitliği, Kadın ve Çevre Hakları

Proje sahası: Rize ve Artvin İlleri, Karadeniz Bölgesi, Türkiye

Proje ortağı: Kaçed Derneği: www.kaced.org

Projenin amacı: Sürdürülebilir ve ekolojik açıdan doğru olan tüketim ve üretim biçimleri ile doğal kaynakların kullanımı ve yönetimi konusunda kadınlara yönelik bilinç yükseltici çalışmalar yapılması için güçlü bir diyalogla karşılıklı anlayış ve etkileşimin güçlendirilmesi projenin genel hedefidir. Projenin genel amacına bağlı olarak aşağıdaki üç özel amaç gerçekleştirilecektir.

İş paketleri:

- Proje Yönetim Biriminin Oluşturulması

- ‘’AB ve Çevre’’ ve " AB ve Cinsiyet Eşitliği " Semineri

- Sertifika Töreni

- Cinsiyet Eşitliği, Kadın ve Çevre Hakları için Eko-toplum Ağı’nın kurulması

- Görünürlük ve Promosyon Ürünlerinin Hazırlanması

Projenin sonuçları:

- Proje Sözleşmesi imzalanmasının ardından etkin bir proje yönetimi ve koordinasyon birimi oluşturulacaktır. Proje ekibi alanında uzman ve daha önce proje yönetim biriminde çalışmış kişilerden oluşacaktır.

- Projenin etkin bir biçimde uygulanması, yerel ve ulusal kamuoyunda ses getirmesi projeye olan ilginin daha artırması için projeye özel bir iletişim stratejisi geliştirilecektir. Bu stratejinin bir parçası olarak Türkçe olarak broşür ve posterler hazırlanacaktır.

- Projenin en öneli faaliyeti olan eğitim ve bilgilendirme seminerleri öncesinde eğitim setleri hazırlanacaktır. Eğitim setleri hazırlandıktan sonra eğitim seminerleri verilecektir. Projenin eğitim seminerlerinde, proje hedef gurubunun temel ihtiyaçlarının saptanması ve buna göre faaliyetlerin geliştirilmesi için iyi bir izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturulacaktır.

- Cinsiyet Eşitliği, Kadın ve Çevre Hakları için Eko-toplum Ağı kurulacaktır.

- Katılımcılara katılım belgesi vermek için katılım belgesi töreni düzenlenecektir.

Projedeki rolü: Proje yürütücüsü

Projeyi destekleyen Kurum: Yerel Girişimler İçin Kanada Fonu (CFLI)