Bizdevarız derneği

Biz de Varız Projesi

:Proje sahası: Karadeniz Bölgesi

Projenin amacı:

- BIZ DE VARIZ Derneği'nin stratejik ve analitik kapasitesini geliştirilmesi, ‘’BIZ DE VARIZ’’ markasının oluşturulması ve kurumsal sürdürülebilirliğinin sağlanması;

- Kapasite güçlendirme materyalleri ve eğitim seminerleri yoluyla savunuculuk kavramının temel unsurları ve savunuculuk süreci ile ilgili BIZ DE VARIZ'ın bilgisini geliştirmek ve kapasitesinin güçlendirilmesi,

- BİZ DE VARIZ tarafından yürütülen projelerin/çalışmaların etkin bir şekilde tanıtılmasını ve görünürlüğünün artırılmasını ve böylece BİZ DE VARIZ Derneği'nin tanınırlığının artırılması;

İş paketleri:

- Stratejik Çerçeve Kılavuzlarının Oluşturulması

- Aktif ve Bilinçli Üyelik Eğitim Organizasyonları

- Biz De Variz Derneği web sayfası ve sosyal medya hesaplarının oluşturulması

Projenin sonuçları:

- BİZ DE VARIZ Derneği'nin markalaşması, sağlamlığı ve kurumsal sürdürülebilirliği büyük ölçüde sağlanmıştır.

- BİZ DE VARIZ'ın faaliyetlerine yön verecek Kurumsal Strateji, İletişim Stratejisi ve Gönüllülük Stratejisi hazırlanmış; BİZ DE VARIZ'ın uzun vadeli stratejik kurumsal planlaması yapılmıştır.

- BIZ DE VARIZ'ın savunuculuk kavramının temel unsurları ve savunuculuk sürecine ilişkin bilgi ve kapasitesi iyileştirilmiş; BİZ DE VARIZ’ın yerel ve bölgesel karar alma becerilerini geliştirmiş, izleme kapasitesini güçlendirmiş ve karar alma süreçlerine daha aktif olarak katılmıştır.

- BİZ DE VARIZ'ın kurumsal vizyon, misyon ve çalışmaları daha görünür hale gelmiş ve Karadeniz Bölgesi'ndeki prestiji artmıştır. Üyeleriyle birlikte itibarı artan BİZ DE VARIZ Derneği'nin bağları güçlendirilmiş; güçlü bir sinerji ile kurumsal motivasyon artmıştır.

Projedeki rolü: Proje yürütücüsü

Projeyi destekleyen Kurum: UN Women