Bizdevarız derneği

BİZ KİMİZ

Kırsalda Kadın Hareketi Derneği 2010 yılında kuruldu. Derneğin kısa adı "BİZ DE VARIZ", "Biz de buradayız" anlamına gelir.

BİZ DE VARIZ Derneği'nin amacı kırsalda yaşayan kadınların insan haklarını gerçekleştirmek, geliştirmek, araştırmak ve değerlendirmektir. Karadeniz Bölgesi'nin; onları hak ihlallerinden korumak; ihlalleri önlemek; ihlalleri belirlemek; kadınların kamu hizmetlerine erişimini iyileştirmek ihlal durumunda veya başka bir şekilde gerekli olduğunda onlara yasal destek ve yardım sağlamak için tüm eylemlerle; sosyal yükseltmek, kadının ekonomik ve siyasi statüsü; cinsiyet ayrımcılığı ve ihlallerine karşı farkındalık yaratmak ve kapasite geliştirmek; ve katılımı sağlamak kadınların ekonomide yer alması, dolayısıyla kadın istihdamının desteklenmesi.