logo

Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI

Güçlü Kadınlar İçin Sivil Toplum Diyalogu Projesi

Yerel Yönetimde Kadın E-platformu

Bizde variz Derneği
İstihtam

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı temel bir sorun alanı olmayı sürdürmektedir. İstihdam edilememe, kadınları ekonomik bağımsızlığa ulaştıracak yolun önünde önemli bir engeldir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin derinleşmesinde ve keskinleşmesinde ciddi bir rol oynar. İstihdam edilememenin ve işsizliğin, kadınların hak ihlallerine uğramasında da önemli bir payı vardır. Gelir getirici bir işte çalışmak kadınları güçlendirir, kendilerinin ve dolayısıyla ailelerinin refah düzeyinin artmasını sağlar.