logo

Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI

Güçlü Kadınlar İçin Sivil Toplum Diyalogu Projesi

Yerel Yönetimde Kadın E-platformu

Bizde variz Derneği
Projemizin ana faaliyetleri:

Faaliyet 1: Proje Koordinasyonu ve Yönetimi, İzleme, Ölçme, Değerlendirme ve Raporlama

Faaliyet 2: Görünürlük ve Yaygınlaştırma

Faaliyet 3: ‘’Kadın Dostu Kent’’ Uygulaması Deneyim Paylaşım çalışmaları

Faaliyet 4: Engelli Kadınların Sivil Topluma Engelsiz katılımı Çalıştayı, Eylem Planı, bu Eylem Planının İzlenmesi ve Engelli Kadınların Engelsiz Avrupa Diyaloğu çalışması

Faaliyet 5: Yerel Yönetişimde Kadın E-platformun Kurulması

Faaliyet 6: Kadın Dostu Kent Uygulaması Eğitimleri (Kadın Dostu Kentler Eğitim Kitlerinin hazırlanması, Belediye Çalışanlarının Bilgilendirilmesi ve Kadın konulu sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirilmesi)

Faaliyet 7: Avrupa Birliği ve Türkiye Farkındalık Konferansları