logo

Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI

Güçlü Kadınlar İçin Sivil Toplum Diyalogu Projesi

Yerel Yönetimde Kadın E-platformu

Bizde variz Derneği
Eğitim

Bugün henüz okuryazarlık oranlarının tartışıldığı ve okullaşmada bile eşitsizliklerin yaşandığı Türkiye’de, eğitim azımsanamayacak büyüklükteki insan grupları için, özellikle kız çocukları için, hala en önemli anahtardır. Bireysel gelişimi ve özsaygıyı desteklemek, eleştirel bilgi biçimlerini üretmek, yurttaşlık bilincini, insan hakları ve demokrasi kültürünü geliştirmek için gereken bütün olanakları kullanarak, eşitsizlikleri ortadan kaldırabilecek en önemli kurum okuldur. Aslında eğitim, bir bakıma içinde yapılandırıldığı toplumun bir parçası olması dolayısıyla o toplumun özelliklerini taşır. Fakat aynı zamanda toplumsal değişmeyi ve gelişmeyi sağlayacak en temel kurumdur. Türkiye’de “kadınlar ve eğitim” konusu bu bağlamda ele alınmalıdır.