logo

Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI

Güçlü Kadınlar İçin Sivil Toplum Diyalogu Projesi

Yerel Yönetimde Kadın E-platformu

Bizde variz Derneği
WOMEN MOVEMENT ASSOCIATION AT THE RURAL REGION (BIZ DE VARIZ)

Kırsalda Kadın Hareketi Derneği 2010 yılında kuruldu. Derneğin kısa adı "BİZ DE VARIZ" yani "Biz de buradayız".

KIRSAL BÖLGELERDEKİ KADIN HAREKETİ DERNEĞİ (BIZ DE VARIZ)

Kırsal Bölgelerdeki Kadın Hareketi Derneği, 2010 yılında kurulmuştur. Derneğin kısa adı ‘’BIZ DE VARIZ’’ dır.

BİZ DE VARIZ Derneği’nin amacı, Karadeniz Bölgesi’nin kırsal bölgedeki kadınların insan haklarının fiilen gerçekleşmesi,geliştirilmesi,araştırılması ve değerlendirilmesi, hak ihlallerinden korunması, ihlalin önlenmesi, ihlallerin tespiti, ihlal gerçekleştiğinde ve gerekli diğer hallerde hukuki destek ve yardımda bulunmak için her türlü faaliyet ile kadınların kamusal hizmetlere erişiminin iyileştirilmesi, sosyal, ekonomik ve siyasal statüsünün yükseltilmesi, cinsiyet ayrımcılığına ve ihlallere karşı farkındalığın arttırılması ve kapasite geliştirilmesi, kadınların ekonomik sürece dâhil edilerek kadın istihdamına teşvik edilesidir.

BİZ DE VARIZ Derneği, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü (UN WOMEN), Yerel Girişimler için Kanada Fonu (CFLI), Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği, İsviçre Büyükelçiliği, Freedom House ve Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Vakfı gibi çok saygın uluslararası organizasyonların desteği ile birçok projeyi uygulamıştır.