logo

Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI

Güçlü Kadınlar İçin Sivil Toplum Diyalogu Projesi

Yerel Yönetimde Kadın E-platformu

Bizde variz Derneği
Kadın Dostu Kentlere Avrupa’dan Örnekler

• Belçika’da 1994 yılında kabul edilen ve 2002 yılında yeniden düzenlenen yasa uyarınca ulusal ve yerel düzeyde seçimle gelinen görevler için gösterilen adayların yüzde 50’sinin kadın olması zorunluluğu vardır.

• Fransa’da ulusal ve yerel düzeyde seçimle gelinen görevler için gösterilen adayların yüzde 50’sinin kadın olması zorunluluğu vardır.

• Fransa’da ulusal ve yerel

• Fransa’da ulusal ve yerel

• Yunanistan’da Anayasal hüküm uyarınca, seçimle gelinen tüm pozisyonlar için hazırlanan aday listelerinin en az üçte biri kadın adaylardan oluşmak zorundadır.

• Finlandiya’da 1987 yılında kabul edilen yasa uyarınca ulusal ve yerel düzeyde kadın ve erkeklerin eşit temsili öngürülmektedir. 1995 yılında yapılan yeni düzenlemeye göre kadınlar veya erkekler karar organlarında en az yüzde 40 oranında temsil edilmek zorundadırlar.

Espoo kentinde belediye meclisinin yüzde 55’ini kadınlar oluşturmaktadır.

• İsveç’te 1987 yılında kabul edilen programa göre, kadınların tüm kamusal karar organlarında 1992 yılından itibaren kademeli olarak yüzde 30, yüzde 40 ve 1998 yılından itibaren de yüzde 50 temsili öngörülmektedir. İsveç’te hemen hemen tüm siyasi partiler tarafından gönüllü kota uygulaması yapılmaktadır.

Stokholm kentinde belediye idari birimlerinde ve belediye meclisinde kadınlar ve erkekler eşit oranda (çoğu zaman daha yüksek oranda kadın temsili) temsil edilmektedirler.

• İtalya’nın Modena kentinde kamu konut komisyonunun üyelerinin en az yüzde 50’nin kadın veya erkek olması gerekmektedir.

• Almanya, Frankfurt’da 2002 yılında belediyede bir “Eşitlik Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Grubun çalışmaları, Franfurt belediyesinin tüm faaliyetlerine toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısını yerleştirmeyi amaçlanmaktadır.

• Fransa, Paris’te eşitlik konusunda yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaları izleme ve değerlendirme amacıyla bir ‘İzleme Merkezi’ oluşturulmuştur. İzleme Merkezinin oluşturulma amacı kentteki kadın ve erkeklerinin kentin olanaklarında eşit bir biçimde yararlanmasını sağlamaktır.

• Avusturya,Viyana’da uzun yıllardır Viyana Kenti Kadın Birimi (Departmanı) faaliyet göstermektedir. Kent idaresinde, görevi sadece eşit fırsatlar konusunda danışmanlık yapmak olan 5 danışman görev yapmaktadır. Viyana’da ayrıca tam 145 görevli, eşitlik bağlantı noktası olarak görev yapmakta ve eşit fırsatlar konusunda ilk başvurular bu görevlilere yapılmaktadır.