logo

Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI

Güçlü Kadınlar İçin Sivil Toplum Diyalogu Projesi

Yerel Yönetimde Kadın E-platformu

Bizde variz Derneği
Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırma

Aşağı yukarı son on beş yıldır, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik yaklaşım ve politikalara ilişkin çeşitli metinlerde ve eğitimlerde en çok kullanılan kavramlardan biri, “toplumsal cinsiyetin ana politikalara yerleştirilmesi”dir. Kavramın İngilizcesi “gender mainstreaming”dir. Bu kavramı tam olarak tercüme ettiğimizde “toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması” gibi anlaşılması güç bir terim çıkar karşımıza. Türkçe metinlerde “anaakımlaştırma, merkezileştirme, ana kurumsal yapılara yerleştirme, temel politikalara yerleştirme, dâhil etme,hesaba katma, vb.” gibi farklı kullanımları görülmektedir.

Yerine göre bunlardan birini benimsemek mümkündür. Örneğin, yerel yönetimlerin bütün bir kurumsal yapısının, kadınerkek eşitsizliği dikkate alınarak gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlenmesinin yollarını, araçlarını, yöntemlerini geliştireceksek, “cinsiyet eşitliği perspektifinin, yerel yönetimlerin kurumsal yapısına yerleştirilmesi“ demeyi yeğleyebiliriz. Kentsel hizmet sunum perspektifinin tamamının, kız çocuklarını ve kadınları daha fazla ve daha adil bir biçimde içermesine yönelik bir çalışma yürüteceksek, “toplumsal cinsiyet analizinin, başlıca bütün kentsel politika ve hizmet alanlarına dâhil edilmesi“ diyebiliriz.