logo

Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI

Güçlü Kadınlar İçin Sivil Toplum Diyalogu Projesi

Yerel Yönetimde Kadın E-platformu

Bizde variz Derneği
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Cinsiyet eşitliği bir insan hakları sorunu, sosyal adaletin gereği, kalkınma ve barışın vazgeçilmez önkoşuludur.Hayatın hemen her alanında toplumsal cinsiyet ilişkileri kadın ve erkek açısından eşitsiz güç ilişkilerini ifade eder. Kadına yönelik şiddet, cinsiyetler arası gelir adaletsizliği, yetki ve karar alma mekanizmalarında kadınların eşitsiz konumları, eğitim ve istihdam olanaklarının milyonlarca kadın ve kız çocuğu için sınırlılığı, anne ölümleri kadınların insan haklarına ilişkin devam eden sorunlar olarak varlığını sürdürmektedir.