logo

Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI

Güçlü Kadınlar İçin Sivil Toplum Diyalogu Projesi

Yerel Yönetimde Kadın E-platformu

Bizde variz Derneği
Neler Yapacağız:

a) Proje sözleşmesi imzalanmasının ardından etkin bir proje yönetimi ve koordinasyon birimi oluşturulacaktır. Proje süresinde etkin ve güçlü bir şekilde izleme, ölçme, değerlendirme ve raporlama metodolojisi geliştirilecektir.

b) Projenin etkin bir biçimde uygulanması, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunda ses getirmesi ve projeye olan ilginin daha artması için projeye özel bir iletişim stratejisi geliştirilecektir.Bu stratejinin bir parçası olarak görünürlük ürünleri hazırlanacaktır.

c) Çekya’da ‘’Kadın Dostu Kent’’ Uygulaması Deneyim Paylaşım çalışmaları yapılacaktır.

d) Türkiye’de engelli kadınların sivil topluma engelsiz katılımı konulu çalıştay yapılacaktır.Çalıştay sonunda eylem planı hazırlanacak ve bu eylem planının izlenmesi için güçlü bir izleme mekanizması kurulacaktır.

e) Estonya’da Engelli Kadınların Engelsiz Avrupa Diyaloğu çalışması gerçekleştirilecektir.

f) Yerel Yönetişimde Kadın E-platformun kurulacaktır.

g) ‘’Kadın Dostu Kent Uygulaması’’ konulu eğitim kitleri hazırlanacak ve hedef guruba ‘’Kadın Dostu Kent Uygulaması’’ konulu eğitimler verilecektir.

h) Çekya, Estonya ve Litvanya’da Türkiye konulu; Ordu ve Rize’de (Türkiye) Avrupa Birliği konulu farkındalık konferansları organize edilecektir.