logo

Sivil Toplum Diyaloğu Programı VI

Güçlü Kadınlar İçin Sivil Toplum Diyalogu Projesi

Yerel Yönetimde Kadın E-platformu

Bizde variz Derneği
Yetişkin Eğitimi

Dünyada ve toplumumuzda sürekli olarak değişimler yaşıyoruz ve problemlerle karşı karşıya geliyoruz. Bireysel ve toplumsal olarak yaşamımızı sürdürmek ve bu problemlerle başa çıkmak için eğitimin gücünden yararlanmamız ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bugün problem çözme, sadece yaşamda karşılaştığımız problemleri çözme anlamına gelmiyor. Daha önemlisi, mevcut problemleri çözmenin yanı sıra, gelecekte karşılaşılabilecek problemleri düşünme ve çözüm yollarını arama, eğitim alanında toplumumuza ve dünyaya hizmet edebilmek için alanımıza dönük bilgileri, süreçleri ve deneyimleri tartışma, kendi kültüründe değer verilen bir işi, hizmeti gerçekleştirme gibi amaçlara ulaşmayı kapsıyor.