NEWS TIME
1-03-2021
BELİRLİ TAM SÜRELİ PROJE KOORDİNATÖRÜ İŞ İLANI

Derneğiminiz, Gender Studies, o.p.s. (Çekya), Estonian Disabled Women’s Association (Estonya) ve Lithuanian Women’s Society (Litvanya) ortaklığında ab ve Türkiye Cumhuriyeti’nin desteklediği ‘’Sivil Toplum Diyaloğu Altıncı Dönem Hibe Programı (CSD VI)’’ hibe teklif çağrısına ‘’Güçlü Kadınlar için Sivil Toplum Diyalogu’’ başlıklı projeyi sunmuş ve proje kabul edilmiştir. Proje 01.04.2021 tarihinde başlayacak ve 15 ay sürecektir. Bu projede belirli tam süreli olarak ‘’Proje Koordinatörü (Koordinatör)’’ görevlendirilecektir. Koordinatör, belirli tam süreli olarak 01.04.2021 tarihinde işe başlayacak ve 15 ay süre ile görev yapacaktır. SGK’sı 01.04.2021 tarihinde başlatılacak ve 15 ay boyunca derneğimiz tarafından ödenecektir. Koordinatör’e aylık brüt 10.000,00 Türk Lirası maaş verilecektir. Net maaş hesaplandıktan sonra koordinatörün vereceği IBAN numarasına, dernek tarafından maaşı yatırılacaktır. Koordinatör’ün çalışma ofisi, dernek merkezinde kurulacak proje ofisinde olacaktır. Aşağıda maddeler halinde beyan edilen özelliklere sahip ve aşağıdaki görev tanımını kabul eden koordinatör adayı AB’nin istediği Cv formatında (İngilizce olarak hazırlanmış) detaylı bir öz geçmiş sunması gerekmektedir. Başvuru ‘’info@bizdevarizdernegi.org’’ e-posta adresine yapılacaktır. Son başvuru tarihi 22.03.2021’dir. Koordinatör adayları 26.03.2021 tarihinde dernek merkezinde sözlü mülakata alınacaktır. Mülakatta başarılı olan koordinatör adayı başvurusu kabul edilecektir. Son olarak, koordinatör ve dernek başkanı arasında 01.04.2021 tarihinde ‘’Belirli Tam Süreli Proje Koordinatörü İş Sözleşmesi‘’ imzalanacak ve aynı gün koordinatörün SGK girişleri yapılacaktır. Koordinatörün nitelikleri: 1) En az 4 yıllık bir üniversite mezunu olmak, 2) Daha önce Avrupa Birliği, UNDP, CIDA, CFLI gibi uluslararası fon kuruluşlarına en az 1 proje hazırlamış ve bu projeyi veya projeleri yürütmüş olmak, 3) İngilizce dil bilgisi en az orta seviyede olmak, 4) Yurtdışı ve yurt içi seyahat engeli olmamak, 5) İletişim becerisi yüksek ve pozitif olmak, 6) En az bir dernek üyesi olmak, 7) Daha önce yaptığı işlerde sivil toplum ve kamu ile işbirliği içinde faaliyetlerde bulunmak, Koordinatörün görev tanımı: 1) Projenin genel yönetiminden sorumlu olacaktır. 2) Çekya, Litvanya ve Estonya’da yapılacak proje toplantılarına katılacak, 3) Dernek yönetimine ve MFIB’ye makamına proje hakkında verilecek raporları (aylık raporlar, final rapor (mali ve teknik rapor) ve yurtdışı faaliyet raporları) hazırlayacak 4) MFIB makamıyla ilişkileri düzenli olarak yürütecek, 5) İzleme toplantılarına katılacak, 6) Ekip toplantıları düzenleyecek, 7) Yerel yetkililer ile gerektiğinde görüşmeler yapacak 8) Proje ortakları ve iştirakçileri ile düzenli görüşmeler yapacak. 9) Word, excell, pover point vs gibi programları çok iyi düzeyde kullanıyor olmak, 10) Projenin mali takibini, proje muhasebecisi ile birlikte yürütecek

OPEN FİLE
18-01-2021
A project briefing was provided to H.E. Mrs. Annely Kolk, Ankara Ambassador of the Republic of Estonia.

Regarding the activities covered by our project titled as ‘’Civil Society Dialog for Strong Women’’ and submitted to the program ‘’Civil Society Dialogue Between EU and Turkey Grant Scheme (CSD-VI)’’, a comprehensive briefing was provided to H.E. Mrs. Annely KOLK, Ankara Ambassador of Estonia Republic at Trabzon Radisson Hotel on the 18th of January 2021.

bizdevarizdernegi
bizdevarizdernegi
bizdevarizdernegi

EZMOCESOFT
TEMA